Công nghệ sản xuất meo giống nấm

(0 đánh giá)
0₫
  • Tình trạng: Còn hàng

Công nghệ sản xuất meo giống nấm theo phương pháp phân lập từ quả thể nấm và cấy chuyền sang nhiều cấp với mục đích nhân giống. Gồm các bước sau: 

(1) Kỹ thuật phân lập meo giống gốc: Pha chế môi trường; Tuyển chọn quả thể nấm để phân lập giống gốc; Kỹ thuật phân lập.

(2) Kỹ thuật tuyển chọn giống gốc, cấy chuyền sang môi trường giống cấp I: Pha chế môi trường nhân giống cấp I; Tuyển chọn giống gốc có chất lượng cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp I; Kỹ thuật cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp I.

(3) Kỹ thuật tuyển chọn và cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp II: Pha chế môi trường nhân giống cấp II; Tuyển chọn từ ống giống cấp I có chất lượng cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp II; Kỹ thuật cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp II.

(4) Kỹ thuật tuyển chọn giống cấp II và cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp III: Xử lý nguyên liệu làm môi trường nhân giống cấp III; Pha chế môi trường nhân giống cấp III; Tuyển chọn từ ống giống cấp II, cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp III; Kỹ thuật cấy chuyền sang môi trường nhân giống cấp III.

No reviews!

Thêm đánh giá

Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!