Đang Diễn Ra

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – LẦN 2

Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long là sự kiện thường niên của Thành phố Cần Thơ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sự kiện được tổ chức trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ website www.mekongstartupforum.vn.

  •   Sự kiện bắt đầu từ 28/12/2021
  •   Nền Tảng Triển Lãm Online www.mekongstartupforum.vn
  •   Hotline 0292 3 83 66 77
KHAI MẠC DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – LẦN 2